BhajansMusicMusic Tutorials HindiSatyam Shivam Sundaram Piano Notes

Yashomati Maiya Se Bole Nandlala (Piano Notes) – Video Tutorials – (Sargam)

Part 1

Yashomati maiya se bole Nandlala…aaa..
ma maSaSa SaSa Sa reni ni  da Pa  mama maPada

Radha kyon gori main kyon kala
ma Panini ni Sa nidaPa dani daPamama ma

Radha kyon ggg….ori main kyon kala
ma Panini ni ReSa nidaPa dani daPamama ma

Boli muskaati maiya lalan ko bataya…aaaaaaa…
niSa niDa Da DaniniSa Sa Sa Saga ga ga gaRe SareSareSareni

Boli muskaati maiya lalan ko bataya
niSa niDa Da DaniniSa Sa Sa Sa Saga ga ga gaReSa

Kaari andhiyari aadhi raat mein tu aaya
Sa mama maga  gaRe SaReReni ni SaSa ga gare SaSa

Ladla Kanhiya mera ho..oo..oo..oo..o..
ma SaSa SaSa reSani da ma maSa niSa dani Padama

Ladla Kanhiya mera kali kamli wala..aaa..
ma maPaninini niSaSaSaSa Sa reSani da ma maPada

Isiliye kala
nida Pama ma ma

Yashomati maiya se bole Nandlala…aaa..
ma maSaSa SaSa Sa reni ni  da Pa  mama maPada

Radha kyon gori main kyon kala
ma Panini ni Sa nidaPa dani daPamama ma

Radha kyon ggg….ori main kyon kala
ma Panini ni ReSa nidaPa dani daPamama ma

Part 2 – Boli muskaati maiya sun mere pyare …. Full

(Same as)

Part 1 – Boli muskaati maiya lalan ko bataya …. Full

Yashomati Maiya Se Bole Nandlala (Piano Notes) – Video Tutorials