MusicMusic Tutorials HindiMusic Tutorials marathi

Sairat Jhala Ji – Piano Tutorials (Video) – (Sargam)

Part 1

Alguj vaaj nabhaat bhaltach zalaya aaj
NiSa Re NiSa SaRega ReSa Rega ReSa Sa Sa SaReSaNi

algad aali manaat pahilich tarani hi laaj
NiSa Re NiSa SaRega ReSa Rega ReSa Sa Sa SaReSaNi

Ho…Aga zananal kalajamandi an hatamandi haat aal ji
Re RegaRe SaNi Re RegaRe SaNi Re RegaRe RegaRe RegaRe SaSaNi

sairat jhala ji…sairat jhala ji…sairat jhala ji…
Ni NiSa ReSa Sa Ni Ni NiSa ReSa Sa gaReSaNi Ni NiSa ReSa Sa

Badlun gel ya saar pirticha sutalaya vaar
NiSa Re NiSa SaRega ReSa Rega ReSa Sa Sa SaReSaNi

allad Bhambhavalyala billori paakharu nyaar
NiSa Re NiSa SaRega ReSa Rega ReSa Sa Sa SaReSaNi

aal manaatal hya whatamandi an hatamandi haat aal ji
Re RegaRe SaNi Re RegaRe SaNi Re RegaRe RegaRe RegaRe SaSaNi

sairat jhala ji…sairat jhala ji…sairat jjj…..hala ji…
Ni NiSa ReSa Sa Ni Ni NiSa ReSa Sa gaReSaNi Ni NiSa magaReSa

Part 2

Kavalya paanat hya saavlya unhaat hya paavlya manaat hya bharal..
RegaRega SaRe ReSa RegaRega SaRe ReSa RegaRega SaRe ReSa Ni NiSaRe

tujh vamanamandi ghumataay vaarya mandi sur sanaicha raaya sajal
RegaRega SaRe ReSa RegaRega SaRe ReSa RegaRega SaRe ReSa Ni NiSaRe

sajal un vaar nabhatana sajal
gamaPa Pa Pada Pada Pama maPa maPa magaRe

rangal man haldin raani rangal
gamaPa Pa Pada Pada Pama maPa maPa magaRe

saral he jagnyach jhuran saral
gamaPa Pa Pada Pada Pama maPa maPa magaRe

bheenala najarenaaaa…… iiissshani bheenala
gamaPa Pa Pada PanidaPa maPa madaPama ga Re

ag dhadadal hya nabhamandi an dholasang gaat aal ji
Re RegaRe SaNi Re RegaRe SaNi Re RegaRe RegaRe RegaRe SaSaNi

ssss…….sairat jhala ji…
Pa maPama gaRe Sa gaReSaNi

sairat jhala ji… sairat jjj……hala ji…
Ni NiSa ReSa Sa Ni Ni NiSa magaSa

Part 3 – Aprit ghadlaya sapaan he padlaya…..Full

(Same as)

Part 2 – Kavalya paanat hya saavlya unhaat hya……Full

Video Tutorials