BhajansMusicMusic Tutorials HindiMusic Tutorials TamilMusic Tutorials Telugu

Sai Natha Mahima Stotram – Piano Notes (Aarti) – Video – (Sargam)

Part 1

Verse 1

Sadasatsvarupam cidananda kandam(x2)
gaMaMa daNiNi nidani daMada (x2)

Jagatsambhavasthana samharahetum
dadada Mamama Madani daMaMa

Svabhaktecchayamanusam darsayanam(x2)
gaMaMa daNiNi nidani daMada (x2)

Namamisvaram sadgurum sainatham
dadada Mama maMada ni daMaMa

Verse 2

Bhavadhvantavidvamsamartandamidyam (x2)
gaMaMa daNiNi nidani daMada (x2)

Manovagatitam munirdhyanagamyam
dadada Mamama Madani daMaMa

SJagadvyapakam nirmalam nirgunam tvam (x2)
gaMaMa daNiNi nidani daMada (x2)

Namamisvaram sadgurum sainatham
dadada Mama maMada ni daMaMa

Verse 3

Bhavambhodimagnarditanam jananam  (x2)
gaMaMa daNiNi nidani daMada (x2)

Svapadasritanam svabhaktipriyanam
dadada Mamama Madani daMaMa

Samudhharanartham kalou sambhavantam (x2)
gaMaMa daNiNi nidani daMada (x2)

Namamisvaram sadgurum sainatham
dadada Mama maMada ni daMaMa

Verse 4

Sada nimbavrksasya muladhivasat  (x2)
gaMaMa daNiNi nidani daMada (x2)

Sudhastravinam tiktamapyapriyam tam
dadada Mamama Madani daMaMa

Tarum kalpavrksadhikam sadhayantam  (x2)
gaMaMa daNiNi nidani daMada (x2)

Namamisvaram sadgurum sainatham
dadada Mama maMada ni daMaMa

Remaining all verses are as same as “All Verses”

Sai Natha Mahima Stotram – Piano Notes (Aarti) – Video Tutorials