Gunaa Piano NotesIlaiyaraaja Songs Piano NotesMusicMusic Tutorials Telugu

Priyatama neevachata kusalama (Piano Notes) – Video Tutorials(Saregama)

Part 1

Priyatama neevachata kusalama nenichata kusalame
ma Mada da dada da gamaMa magareSa remaga

uuhalanni paatale kanula totalo
reSa rema gaMama reSa remaga

Toli kalala kavitale mata maatalo
reSa rema gaMama reSa remaga

ohoo..
ma Ma

Kammani ee prema lekhane rasindi hrudayame
ma Mada da dada da gamaMa magareSa remaga

Priyatama neevachata kusalama nenichata kusalame
ma Mada da dada da gamaMa magareSa remaga

 Part 2

Gundello gayamemo challanga manipoye maya chese aa maye premaye
re reSa niSa rega Sa Sa reSa nida Mama Mada ni dani Sa niga re

Enta gayamaina gani na menikemi gadu puvvu soki ne soku kandene
rere reSa niSa gare Saga re Sa nida Mama Mada ni dani Sa niga re

Veliki rani verri prema kanneti dharalona karugutunnadi..ii…
dada Pada nida Pada dani da Pada Pada gama gama daMa

Nadu sokamopaleka ne gunde badhapadite taalanannadi
dada Pada nida Pada dani da Pada Pada gama gama daMa

Manushulerugaleru mamuulu prema kadu
manini ni DaMa ma ma maSaSa Sa Sani Da

Agni kante swachamainadi..iii…
nini ni ni niSa niSa Sagare

mamakarame ee lali patagaa rasedi hrudayama
umadeviga sivuni ardabhagamai nalona niluvuma
subhalali lali jo lali lali jo umadevi lali jo lali lali jo
mamakarame ee lali pataga rasedi hrudayama

(Same as previous)

Kammani ee prema lekhane rasindi hrudayame
priyatama neevachata kusalama nenichata kusalame
uuhalanni paatale kanula totalo toli kalala kavitale mata maatalo
kammani ee premalekhanerasindi hrudayame

Priyatama neevachata kusalama (Piano Notes) – Video Tutorials