Abhinandana Piano NotesIlaiyaraaja Songs Piano NotesMusicMusic Tutorials Telugu

Prema Entha Madhuram Piano Notes – Video Tutorials(Saregama)

Part 1

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam..mmmm
ma mama maMamama gaga ma mama maMamama garegare

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
ma mama maMamama gaga ma mama maMamama

Chesinaanu prema ksheera saagara madanam..mm
ma nini nini nini niniSaDaniSagare Sani

Minginaanu halaahalam..mm
Sa rerere reniNi niNi da Ma

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
ma mama maMamama gaga ma mama maMamama

Part 2 

Preminchutenaa..aa..aa.. naa doshamu
ma ma mama Mama Mama Danire maGa

Poojinchutenaa..aa.. naa paapamu
ma ma mama Pama Pama Danire maGa

Ennallani ee edalo mullu -Kanneeruga ee karige kallu
ma Ga ma re ni Da ni re ma Ga ma re ni Da – ma Ga ma re ni Da ni re ma Ga ma re ni Da

Naa loni nee roopamu..uu.. Naa jeevanaadhaaramu..
ga Gagarega Gagarega reSa ga Gagarega Gagarega

Adi aaraali povaali praanam..
SaSaSa reSani ni Ninida daMada Mama

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
ma mama maMamama gaga ma mama maMamama

Part 3

Nenorvalenu..uu..uu ee tejamu
ma ma mama Mama Mama Danire maGa

Aarpeyaraadaa..aa..aa ee deepamu
ma ma mama Pama Pama Danire maGa

Aa cheekatilo kalisepoyi – Naa repatini marichepoyi
ma Ga ma re ni Da ni re ma Ga ma re ni Da – ma Ga ma re ni Da ni re ma Ga ma re ni Da

Maanaali nee dhyaanamu..u..uu Kaavaali ne Soonyamu..
ga Gagarega Gagarega reSa ga Gagarega Gagarega

Apudaagaali ee mooga gaanamu..
SaSaSa reSani ni Ninida daMada Mama

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
ma mama maMamama gaga ma mama maMamama

Chesinaanu prema ksheera saagara madanam..mm
ma nini nini nini niniSaDaniSagare Sani

Minginaanu halaahalam..mm
Sa rerere reniNi niNi da Ma

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
ma mama maMamama gaga ma mama maMamama

Prema Entha Madhuram Piano Notes – Video Tutorials