HINDI - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMIL - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TELUGU - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL HARD COPIES AVAILABLE IN AMAZON - INDIA   USA   UK   AUSTRALIA   CANADA   JAPAN   FRANCE   SPAIN   ITALY

Madhura madhura tara meenaakshi… Piano Notes – Rushis Biz – Music

Madhura madhura tara meenaakshi… Piano Notes

PART 1


Madhura madhura tara meenaakshi…
A#CD# A#D#C A#G# GA#G#GF

kanchi pattuna kaamaakshi
FD# FG FD#D A# D#D#

mahini mahima gala meenakshi
A#CD# A#D#C A#G# GA#G#GF

kaasii lo visaalaakshi
FD# FG FD#D A# D#D#

jaaji mallelaa ghumaghumalaa jaavalii
GG# A#D#D# DD# FD# DD DD#D#

letha siggula sarigamala jaabilii
GG# A#D#D# DD# FD#D D DFD#

ammaa meenakshii
D#C CA#A#

idi nee meenakshi…
FA#G# GFD#

Varamulu chilaka…swaramulu chilaka..
D#D#D#D# A#A# G#G#G#G# CC


karamuna chilaka kaladaana
CFD#D CA# GA#G#G FD#

himagiri chilaka…sivagiri chilaka…
D#D#D#D# A#A# G#G#G#G# CC

mamatalu chilaka digiraavaa
CFD#D CA# GA#G#G FD#

Madhura madhura tara meenaakshi…
A#CD# A#D#C A#G# GA#G#GF

kanchi pattuna kaamaakshi
FD# FG FD#D A# D#D#

mahini mahima gala meenakshi
A#CD# A#D#C A#G# GA#G#GF

kaasii lo visaalaakshi
FD# FG FD#D A# D#D#

PART 2

Angaaram vaagainadi aa vaagee vaigainadi
GA#D# DD# FD#DCA# GA#D# DD#FF

mudipettee erainadii vidipotee neerainadi
GA#D# DD# FD#DCA# GA#D# DD#FF

bharata naatya sambharita nartani
GG GGG FGG GGG

kuuchipuudi lo thakadhimitaa
F GA# GGG GA#CDD#

viswaraaju ee ekaveera aa
GG GGG FGG GGG

tamila mahilala valapu katha
F GA# GGG GA#CDD#

manasee…madhurai…
CFD# CFD#

koluvaina talli maa meenakshi
CD# FD# FD# FG FD#D#

yedalo…yamunai…
CFD# CD#D

pongeti premaki nee saakshi…
CA# CD# CD# CA# G#GFD#

Varamulu chilaka…swaramulu chilaka..
D#D#D#D# A#A# G#G#G#G# CC

karamuna chilaka kaladaana
CFD#D CA# GA#G#G FD#

himagiri chilaka…sivagiri chilaka…
D#D#D#D# A#A# G#G#G#G# CC

mamatalu chilaka digiraavaa
CFD#D CA# GA#G#G FD#

Part 3 same as Part 2

WhatsApp Only 399rs/-@1200 Songs Whatsapp us
1200 Songs PDF @399/-
Whats app Us - 7013658813
Scales + PDF + Video Tutorials Links