AR Rehman Piano NotesI Movie Tamil Piano NotesMusicMusic Tutorials Tamil

Ennodu Nee Irundhaal Piano Notes – Video Tutorials – (SAREGAMA)

Introduction Music 

ga da Ma da – Ga Ni ni Ni – Ma Ni ni Ni – re(x2)

Part 1

Kaa….trai…i.. – Tharum Kaadugale Vendaam…
niNi Nire – re re ga Ga ga gare NiniNi

Oh..ooo.. Than…neer… – Tharum Kadalgal Vendam
regareNi Ni Niregare – rereGa gareNi nidaMa

Na..aa….aan… Unna Urangave…eeeee
MadaNi NiNiNi gareNi re ga MaGagaGaMa

Bh..h..oomi Vendaam..m
Ma da MaMa gaga NiNida Ma

Thevai Ethuvum Thevai Illai
daNiNi danini Madada MagaMa

Thevai Enthan Dhevadhaiye
daNiNi Nirere niniNiNiNi

Once again Repeat Introduction Music

Part 2 

Ennodu Nee Irunthaal..
gaMa gagaNi Ni NidaMa Madada

Uryirodu…..uuu Naan Iruppe..n..n
gaMa gagaNi Ni Nirega regaga re

Ennodu Nee Irunthaa..ll..
gaMa gagaNi Ni NiMada MaMaMa gaMa

Uryirodu Naan Iruppe…nn
gaMa Magaga NiNi nininini Nire

Ennodu Nee Irunthaal Uryirodu Naan Iruppe…ee…ee…ee…en
re ga re regagaga re re ga re regagaga GagareNireNinida

Ennodu Nee Iruntha…al
re ga re regagaga Maga

Uryirodu Naan Iruppen
re ga re NireNinida

Ennodu Nee Irunthaal..
gaMa gagaNi Ni NidaMa Madada

Uryirodu…..uuu Naan Iruppe..n..n
gaMa gagaNi Ni Nirega regaga re

Ennodu Nee Iru…ntha…aa…al
gaMa gaga Ni Ni Mada Ma da da Maga

Uryirodu..u.. Naan Iruppe…e…ee…en
ga gaGaMa Ma Gagare reGaga ga GagareNi

Ennai Naan Yaarendru..uuuu – Sonnaalum Puriyathae..eeee
re ga ga gagaga GagareNi – re ga ga gagaga GagareNi

En Kaathal Nee Endru..uuuuu
rerega gagaMagaga gaGagareNi

Yaarukkum Theriyathae..ee
Niregare rerere rerere Nini

Nee Kaetaal Ulagathai Naan Vaangi Tharuvae…eee
niNi re niNi re niNi re ni ni Ninida

Nee Ilaa Ulagathil Naan Vaazha Maaten..ee…ee
niNi re niNi re niNi re re gaga GagareNi

Ennodu Nee Irunthaal..l
rega rega reNi Nire Ni ni Ni

Part 3

Unmai Kaathal Yaathendra..aaaa..al
re regaga garere rega gaMagaMa ga

Unnai Ennai Solvene…eeee….e
re regaga garere rega gadaMada Ma

Neeyum Naanum Poi Endra…aaal
Ma gagaga garere rega gareNi

Kaathalai Thedi Kolvene…eee
Ma Ma gagaga garere rega gareNi

Unthan Mesai Ondraga..aaaa..a
re regaga garere rega gaMagaMa ga

Oosi Noolil Theipene…eeee….e
re regaga garere rega gadaMada Ma

Thengaai Kulle Neerpole…eee
Ma gagaga garere rega gareNi

Nenjil Theki Veipene…eee
Ma Ma gagaga garere rega gareNi

Vathikuchi Kaambil Rojaa Pookuma..aa
Ma da da da Mada Maga ga Ma Ma Ma Mada

Poonai Thenai Ketaal Pookal Èrkuma..aa
Ma Ni Ni da dani da Ma Ma da da da dani

Muthalai Kulaththil
ni ni Ni nidaMa

Malaraai Malarnthe…eeeen
Ma Ma Mare gaMaGagaga GaMadani

Kuzhanthai Aruge
ni ni Ni nidaMa

Kurangaai Bayanthe…eeen
re MaMaMa re ga GaGaGa gareNi

Ennodu Nee Irunthaal..
gaMa gagaNi Ni NidaMa Madada

Uryirodu…..uuu Naan Iruppe..n..n
gaMa gagaNi Ni Nirega regaga re

Ennodu Nee Iru…ntha…aa…al
gaMa gaga Ni Ni Mada Ma da da Maga

Uryi…rø…du..uu.. Naan.. Iruppen…
Ma Ma Ma Ma MaMaMa

Part 4

Ènnødu..uu – Nee Iruntha..a..al
Ni Ma ga ga reNi – Ni Ma ga ga reNi

Uryirodu…uuu – Naan Iruppen..a…aaa…a..
Ni da Ma Ma GagaGa – re ga re NiregareNi

Uryirodu Naan Iruppen…eee….eeeeeee….
ga rega Ma ga rega Ma Pa………

Eeee
ma Ga Re Sa

Eeeeeee…ee..ee…
Sa Re Ga ma Pa Da Ni PaDa maPa

Nee Illaa…aaa – Ulagathil…lll
Sa Pa Ga Ga ReGaSa – Sa Pa Ga Ga ReGaSa

Naan Vaazha..a..e…. Maatene…e…e..ee
Sa DaDa maPa ma Ga ma Ga Re SaRe

Ènnødu Nee Irunthaal
Ga ReGa ReSa Sa Re Sa Ni Sa

Ennodu Nee Irundhaal Piano Notes – Video Tutorials