BhajansIndi Pop SongsMusicMusic Tutorials Hindi

Dama Dam Mast Qalandar – Piano Tutorials – VIDEO

Part 1

Hooooo………Hoooooooooo
G#F GG# GA# G#GF

Hooooo………Hoooooooooo
FD# FG GA#G#G FD# GF FD#C#

Ho..Lal Meri Pat Rakhiyo Bhala Jhoole Laalan
G#F G#G# G# G#F FG# G#A# A#CA#C A#G# G#A# G#GF

Ho..Lal Meri Pat Rakhiyo Bhala Jhoole Laalan
G#F G#G# G# G#F FG# G#A# A#CA#C A#G# G#A# G#GF

Sindhri Da..
FA# A#A# G# GF

Sindhri Da.. Sehwan Da Sakhi Shahbaz Kalanda
FA# A#A# G# GF FA# A#A# G# GF D# D# D#C#C# C#

Dama Dam Mast Kalandar
G#F FD# D# D#C#C# C#

Ali Dam Dam De Andar
G#F FD# D# D#C#C# C#

Ho Dama Dam Mast Kalandar
G#F FD# D# D#C#C# C#

Ali Da Pahla Naumber
G#F FD# D# D#C#C# C#

Ho Laal Meri…….ooooo…..Ho Laal Meri…hi…
FG# G# G#G# FD#C# C#A# A# A#G# G#

Part 2

Char Charag Tere Balan Hamesha…aaa….
F F FD# F A#G# G#GF F F FD# FD# C#C# FEF

Char Charag Tere Balan Hamesha…aaa….
F F FD# F A#G# G#GF F F FD# FD# C#C# FEF

Char Charag Tere Balan Hamesha
F F FD# F A#G# G#GF F F FD# FD# C#C#

Panjwan Balan Aai Aan Bhala Jhoolay Lalan
FG# G#G# G# G#F FG# G#A# A#CA#C A#G#G# G#A#G# GF

Oh….Panjwan Balan…..nnnn…..aaaa
FA# A#G# G#G# G# G# G#C# F

Panjwan Balan Aai Aan Bhala Jhoolay Lalan
FG# G#G# G# G#F FG# G#A# A#CA#C A#G#G# G#A#G# GF

Sindhri Da..
FA# A#A# G# GF

Sindhri Da.. Sehwan Da Sakhi Shahbaz Kalanda
FA# A#A# G# GF FA# A#A# G# GF D# D# D#C#C# C#

Dama Dam Mast Kalandar
G#F FD# D# D#C#C# C#

Ali Dam Dam De Andar
G#F FD# D# D#C#C# C#

Ho Dama Dam Mast Kalandar
G#F FD# D# D#C#C# C#

Ali Da Pahla Naumber
G#F FD# D# D#C#C# C#

Ho Laal Meri…….ooooo…..Ho Laal Meri…hi…
FG# G# G#G# FD#C# C#A# A# A#G# G#

VIDEO TUTORIALS