BhajansIndi Pop SongsMusicMusic Tutorials Hindi

Dama Dam Mast Qalandar – Piano Tutorials – VIDEO – (Sargam)

Part 1

Hooooo………Hoooooooooo
dama Pada Pani daPama

Hooooo………Hoooooooooo
maga maPa PanidaPa maga Pama magare

Ho..Lal Meri Pat Rakhiyo Bhala Jhoole Laalan
dama dada da dama mada dani niSaniSa nida dani daPama

Ho..Lal Meri Pat Rakhiyo Bhala Jhoole Laalan
dama dada da dama mada dani niSaniSa nida dani daPama

Sindhri Da..
mani nini da Pama

Sindhri Da.. Sehwan Da Sakhi Shahbaz Kalanda
mani nini da Pama mani nini da Pama ga ga garere re

Dama Dam Mast Kalandar
dama maga ga garere re

Ali Dam Dam De Andar
dama maga ga garere re

Ho Dama Dam Mast Kalandar
dama maga ga garere re

Ali Da Pahla Naumber
dama maga ga garere re

Ho Laal Meri…….ooooo…..Ho Laal Meri…hi…
mada da dada magare reni ni nida da

Part 2

Char Charag Tere Balan Hamesha…aaa….
ma ma maga ma nida daPama ma ma maga maga rere maGama

Char Charag Tere Balan Hamesha…aaa….
ma ma maga ma nida daPama ma ma maga maga rere maGama

Char Charag Tere Balan Hamesha
ma ma maga ma nida daPama ma ma maga maga rere

Panjwan Balan Aai Aan Bhala Jhoolay Lalan
mada dada da dama mada dani niSaniSa nidada danida Pama

Oh….Panjwan Balan…..nnnn…..aaaa
mani nida dada da da dare ma

Panjwan Balan Aai Aan Bhala Jhoolay Lalan
mada dada da dama mada dani niSaniSa nidada danida Pama

Sindhri Da..
mani nini da Pama

Sindhri Da.. Sehwan Da Sakhi Shahbaz Kalanda
mani nini da Pama mani nini da Pama ga ga garere re

Dama Dam Mast Kalandar
dama maga ga garere re

Ali Dam Dam De Andar
dama maga ga garere re

Ho Dama Dam Mast Kalandar
dama maga ga garere re

Ali Da Pahla Naumber
dama maga ga garere re

Ho Laal Meri…….ooooo…..Ho Laal Meri…hi…
mada da dada magare reni ni nida da

VIDEO TUTORIALS