Kushi Telugu Piano NotesMusicMusic Tutorials Telugu

Aaduvaari maatalaku ardhaale verule Piano Notes – Video Tutorials

Introduction Music

D# D#D# E D# C# B C# – C# C# D# C# B A# B – B B C# B A# G# A# – B A# G#

D# – G# – D# E D# C# B C# – F# – C# D# C# B A# B – E – B C# B A# G# A# – B A# G#

Part 1

Aaduvaari maatalaku – ardhaale verule(x2)
G# D#D#D# C#B C#BA#G#A#G#F# – F# G# A# C# B A# G# G#G#

Ardhaale verule …… Ardhaale verule ……. (x2)
A# B A# B A# G# A# C#C# C A# C G# – A# B A# B D# D# G# G#G#

Aaduvaari maatalaku – ardhaale verule(x2)
G# D#D#D# C#B C#BA#G#A#G#F# – F# G# A# C# B A# G# G#G#

Part 2

Aligi tolagi nilichinacho – Chelimi jeya rammanile(x2)
A# B C# B A# B G# A# A# A# A# – G# A# G# A# D# C# B C# B A# A#

Chorava chesi rammanucho – Mariyaadaga pommanile(x2)
A# C#C#C# C# A# C# D# F D# – D# F D# C# C A# C C# CC G#

Aaduvaari maatalaku – ardhaale verule(x2)
G# D#D#D# C#B C#BA#G#A#G#F# – F# G# A# C# B A# G# G#G#

Part 3

Visigi nasigi kasirinacho – vishayamasalu ishtamule(x2)
A# B C# B A# B G# A# A# A# A# – G# A# G# A# D# C# B C# B A# A#

Tarachi tarachi oosadigina – sarasaminka chaalanile(x2)
A# C#C#C# C# A# C# D# F D# – D# F D# C# C A# C C# CC G#

Aaduvaari maatalaku – ardhaale verule(x2)
G# D#D#D# C#B C#BA#G#A#G#F# – F# G# A# C# B A# G# G#G#

Aaduvaari maatalaku ardhaale verule Piano Notes – Video Tutorials