HINDI - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMIL - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TELUGU - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL HARD COPIES AVAILABLE IN AMAZON - INDIA   USA   UK   AUSTRALIA   CANADA   JAPAN   FRANCE   SPAIN   ITALY

Yad Lagla Song (Sairat) – Piano Video Tutorials – (Sargam) – Rushis Biz – Music

Yad Lagla Song (Sairat) – Piano Video Tutorials – (Sargam)

Part 1


Yad Lagla Yad Lagla Ga Rangla Tujhyat Yad Lagla Ga
PaNiNi SaSa SaSa SaRe Sa NiNi PaNiNi SaSa ReRe gama ga ReRe

Vaas Hyo Usaat Yee Kasturicha Chakhalya Vaar Goad Lagla
PaNiNi SaSa SaSa SaRe Sa NiNi PaNiNi SaSa ReRe gama ga ReRe

Chand Bhastoa Disach Mawlaya Lagla g Aas Lagli Mannat Kalvaya Lagla……aaaa
ma Pa Pagaga gamaPa maga maPa PagaRe ma Pa Pagaga gamaPa maga maPa magaRe gaReSaNi

Yad Lagla Yad Lagla Ga Rangla Tujhyat Yad Lagla Ga
PaNiNi SaSa SaSa SaRe Sa NiNi PaNiNi SaSa ReRe gama ga ReRe

Vaas Hyo Usaat Yee Kasturicha Chakhalya Vaar Goad Lagla Ga..eeeee
PaNi NiSa Sa Sa SaSa Re Sa NiNi PaNiNiSa Sa Re Re gama gaReRe gaReSa SaSaSaSaSaSa

Part 2

Sangavna Bolavna Maan Jhurtya Durun
SaRe RegaReSa SaRe RegaReSa Saga Rega SagaRe PaDani

Paltoya Taltya Valtya Maag Phirun
niSaniPa niSaniPa gamaPada NiSa gareSa… Ni

Sajlag Dhajlg Laag Kaajla Saarl….llllee
SaRe RegaReSa SaRe RegaReSa Saga RegaRe Sa Pa DaniRe …..Sani


Yendhal hey Gondhala Laad Laad Gael Harun…..hhhhhhh
niSaniPaga niSaniPaga gama Pada NiSa gareSa… Regama

Bhala Asa Urat Palvaya Laagla Hey Oadh Lagli Manat Chalvaya Lagla
ma Pa Pagaga gamaPa maga maPa PagaRe ma Pa Pagaga gamaPa maga maPa magaRe gaReSaNi

Yad Lagla Yad Lagla Ga Rangla Tujhyat Yad Lagla Ga
PaNiNi SaSa SaSa SaRe Sa NiNi PaNiNi SaSa ReRe gama ga ReRe

Part 3 – Sulgana Ulgana Jaal Aatlya Aatlya
Dukhn hey Dukhng Eklach Sathila

(Same as)

Part 2 – Sangavna Bolavna Maan Jhurtya Durun
Paltoya Taltya Valtya Maag Phirun

Leave a Reply

WhatsApp Only 399rs/-@1200 Songs Whatsapp us
1200 Songs PDF @399/-
Whats app Us - 7013658813
Scales + PDF + Video Tutorials Links