HINDI - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMIL - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TELUGU - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL HARD COPIES AVAILABLE IN AMAZON - INDIA   USA   UK   AUSTRALIA   CANADA   JAPAN   FRANCE   SPAIN   ITALY

Sumam Prati Sumam Sumam Piano Notes – Video Tutorials(Saregama) – Rushis Biz – Music

Sumam Prati Sumam Sumam Piano Notes – Video Tutorials(Saregama)

Part 1


Sumam Prati Sumam Sumam Vanam Prati Vanam Vanam  (x2)
Pada dani Pa da Pa ga Pada dani Pa da Pa da

Jagam Anuvanuvuna Kalakalalam
Pada dani Pada gaPa rega Nire gareNi

Bhanodayaana Chandrodayaalu
Ni re ga Pa Pada Ni re ga Pa Pada

Sumam Prati Sumam Sumam Vanam Prati Vanam Vanam
Pada dani Pa da Pa ga Pada dani Pa da Pa da

Part 2

Venuva..aaa… Veeniya.. – Evitee…ee…ee Raagamu (x2)
ga re Nirega reNi da Maga – ga re NiregaMa gareNi da Maga

Achan chalam Sukham Madhura Madhuram
rega rega rega regaMa Marega

Mayam Brudam Taram Girija Sss..uratam
rega rega rega regani daPaPaga

Ee Vela Nnn..aalo…ooo – Ragola Sss…aaluuu…u.. (x2)
gaPa daNi NiNi reNi nidaPa – gaPa daNi Nire Nirega reNiNi ga


Kaadu Manasaa…aaaa…
ga ga gagaga reNidaPa

Prema Mahimaa..aaa..aaa..aaa..a..
ga ga gaga regaMa regaMa regaMa ga

Naadu Hrudayamm…m..m…m…m…m…
ga ga gaga rega Nire daNi Mada gareNi

Bhanodayaana Chandrodayaalu
Ni re ga Pa Pada Ni re ga Pa Pada

Sumam Prati Sumam Sumam Vanam Prati Vanam Vanam
Pada dani Pa da Pa ga Pada dani Pa da Pa da

Part 3

Rangule…eee… Rangulu – Ambaraaa….anantata (x2)
ga re Nirega reNi da Maga – ga re NiregaMa gareNi da Maga

Swaram Nijam Sagam Varamu Amaram
rega rega rega regaMa Marega

Varam Varam Varam Cheliya Ppp…..ranayam
rega rega rega regani daPaPaga

Aa Vvv….egammm….edi..iiiii – Naalona Lll….eduuuu..u.. (x2)
gaPa daNi NiNi reNi nidaPa – gaPa daNi Nire Nirega reNiNi ga

Premamayamoo…oooo…
ga ga gagaga reNidaPa

Premamayamoo..ooo..ooo..ooo..o..
ga ga gaga regaMa regaMa regaMa ga

Naadu Hrudayamm…m..m…m…m…m…
ga ga gaga rega Nire daNi Mada gareNi

Bhanodayaana Chandrodayaalu
Ni re ga Pa Pada Ni re ga Pa Pada

Sumam Prati Sumam Sumam Vanam Prati Vanam Vanam  (x2)
Pada dani Pa da Pa ga Pada dani Pa da Pa da

Jagam Anuvanuvuna Kalakalalam
Pada dani Pada gaPa rega Nire gareNi

Bhanodayaana Chandrodayaalu
Ni re ga Pa Pada Ni re ga Pa Pada

Sumam Prati Sumam Sumam Vanam Prati Vanam Vanam
Pada dani Pa da Pa ga Pada dani Pa da Pa da

Sumam Prati Sumam Sumam Piano Notes – Video Tutorials

Leave a Reply

WhatsApp Only 399rs/-@1200 Songs Whatsapp us
1200 Songs PDF @399/-
Whats app Us - 7013658813
Scales + PDF + Video Tutorials Links