HINDI - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMIL - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TELUGU - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL HARD COPIES AVAILABLE IN AMAZON - INDIA   USA   UK   AUSTRALIA   CANADA   JAPAN   FRANCE   SPAIN   ITALY

Pagale Vennela Jagame Uyala.. (Piano Notes) – Video Tutorials(Saregama) – Rushis Biz – Music

Pagale Vennela Jagame Uyala.. (Piano Notes) – Video Tutorials(Saregama)

Transpose(+1)


Part 1

Pagale vennela jagame uyala..
reMaMa Ga MaMaGa GaMaMa Ga rere

kadale ohalake kannulunte…..eee….e…eee…e..e…e…e….
reMaMaGa MaDaDaDa DaMa Da Ni reGaNire NiDaMa Ni DaMaGa Da Ma Ga re

Pagale vennela jagame uyala..
reMaMa Ga MaMaGa GaMaMa Ga rere

Music

reNiDa re reNiDaMa NiDaMa Ni NiDaMaGa reGare GaMaGa MaDaMa Dare

Part 2

Ningilona chandamaama tongichuche
re GareNi Ni reNiDa Ga MaDa reNiNi

Nitilona kaluvabhaama pongi puche..
GaMaMa Ma Ga MaDaDa Da Ma Da Ni reGaNire


Ee..ee…e…eee….
NiDa MaDa Ni GaNire

Ee anuraagame jeevanaraagamai (x2)
re DaNi reGaGa Gare reMaGa reGa reNiDa

Yedhalo tene jallu kurisipoda….a…a….a….a…
DaNi re Ma GaMa Gare NiDa NiNi Da Ma Ga re

Pagale vennela jagame uyala..
reMaMa Ga MaMaGa GaMaMa Ga rere

Part 3 – kadali piluva kannevaagu parugu tise… Full

Part 4 – nilimabbu nidaleci nemali aade… Full

(Same as)

Part 2 – Ningilona chandamaama tongichuche….. Full

Repeat part 1 to finish the song

Pagale Vennela Jagame Uyala.. (Piano Notes) – Video Tutorials

Leave a Reply

WhatsApp Only 399rs/-@1200 Songs Whatsapp us
1200 Songs PDF @399/-
Whats app Us - 7013658813
Scales + PDF + Video Tutorials Links