HINDI - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMIL - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TELUGU - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL HARD COPIES AVAILABLE IN AMAZON - INDIA   USA   UK   AUSTRALIA   CANADA   JAPAN   FRANCE   SPAIN   ITALY

Aaduvaari maatalaku ardhaale verule Piano Notes – Video Tutorials(Saregama) – Rushis Biz – Music

Aaduvaari maatalaku ardhaale verule Piano Notes – Video Tutorials(Saregama)

Introduction Music


ga gaga Ga ga re Ni re – re re ga re Ni ni Ni – Ni Ni re Ni ni da ni – Ni ni da

ga – da – ga Ga ga re Ni re – Ma – re ga re Ni ni Ni – Ga – Ni re Ni ni da ni – Ni ni da

Part 1

Aaduvaari maatalaku – ardhaale verule(x2)
da gagaga reNi reNinidanidaMa – Ma da ni re Ni ni da dada

Ardhaale verule …… Ardhaale verule ……. (x2)
ni Ni ni Ni ni da ni rere Sa ni Sa da – ni Ni ni Ni ga ga da dada

Aaduvaari maatalaku – ardhaale verule(x2)
da gagaga reNi reNinidanidaMa – Ma da ni re Ni ni da dada

Part 2

Aligi tolagi nilichinacho – Chelimi jeya rammanile(x2)
ni Ni re Ni ni Ni da ni ni ni ni – da ni da ni ga re Ni re Ni ni ni

Chorava chesi rammanucho – Mariyaadaga pommanile(x2)
ni rerere re ni re ga ma ga – ga ma ga re Sa ni Sa re SaSa da


Aaduvaari maatalaku – ardhaale verule(x2)
da gagaga reNi reNinidanidaMa – Ma da ni re Ni ni da dada

Part 3

Visigi nasigi kasirinacho – vishayamasalu ishtamule(x2)
ni Ni re Ni ni Ni da ni ni ni ni – da ni da ni ga re Ni re Ni ni ni

Tarachi tarachi oosadigina – sarasaminka chaalanile(x2)
ni rerere re ni re ga ma ga – ga ma ga re Sa ni Sa re SaSa da

Aaduvaari maatalaku – ardhaale verule(x2)
da gagaga reNi reNinidanidaMa – Ma da ni re Ni ni da dada

Aaduvaari maatalaku ardhaale verule Piano Notes – Video Tutorials

WhatsApp Only 399rs/-@1200 Songs Whatsapp us
1200 Songs PDF @399/-
Whats app Us - 7013658813
Scales + PDF + Video Tutorials Links