HINDI - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMIL - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TELUGU - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hindi Hard Copies Available At Amazon Click Here

Vandemataram song Piano Notes – Video Tutorials – (Sargam)

Vandemataram song Piano Notes

Vande Mataram! Vande Mataram!


SaRe maPamaPa ! maPa NiSa`NiSa`

Sujalam, suphalam

Sa`Re` ni DaPa , PaDama GaRe

malayaja shitalam,

RePamaPa GaReGaSa,

Shasyashyamalam, Mataram!

SaRe maPamaPa , PaniDaPa!

Vande Mataram! (X2)

maPa NiSa`NiSa`


Shubhrajyotsna pulakitayaminim,

ma Pa Ni Ni NiNiSaNi Sa NiSa

Phullakusumita drumadala shobhinim,

Ni NiNi SaNiSa` , Sa`Re`Sa`ni, Da niDa Pa,

Suhasinim sumadhura bhashinim,

RemaGaRe ReniDani DaPa DaPa

Sukhadam varadam, Mataram!

maPaNi NiNiNi , NiSa`NiSa`!

Vande Mataram! Vande Mataram!

maPa NiSa`NiSa` maPa NiSa`NiSa`

Vandemataram song Piano Notes – Video Tutorials

Leave a Reply

WhatsApp 1200 Songs PDF/BOOK - Click Here