HINDI - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMIL - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TELUGU - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Click Here For Hard Copy Books At - Our Rushisbiz Store

Prema Entha Madhuram Piano Notes – Video Tutorials

Part 1


Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam..mmmm
F FF FF#FF D#D# F FF FF#FF D#C#D#C#

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
F FF FF#FF D#D# F FF FF#FF

Chesinaanu prema ksheera saagara madanam..mm
F A#A# A#A# A#A# A#A#CAA#CD#C# CA#

Minginaanu halaahalam..mm
C C#C#C# C#A#B A#B G# F#

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
F FF FF#FF D#D# F FF FF#FF

Part 2 

Preminchutenaa..aa..aa.. naa doshamu
F F FF F#F F#F AA#C# FE

Poojinchutenaa..aa.. naa paapamu
F F FF GF GF AA#C# FE

Ennallani ee edalo mullu -Kanneeruga ee karige kallu
F E F C# A# A A# C# F E F C# A# A – F E F C# A# A A# C# F E F C# A# A


Naa loni nee roopamu..uu.. Naa jeevanaadhaaramu..
D# ED#C#D# ED#C#D# C#C D# ED#C#D# ED#C#D#

Adi aaraali povaali praanam..
CCC C#CA# A# BA#G# G#F#G# F#F

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
F FF FF#FF D#D# F FF FF#FF

Part 3

Nenorvalenu..uu..uu ee tejamu
F F FF F#F F#F AA#C# FE

Aarpeyaraadaa..aa..aa ee deepamu
F F FF GF GF AA#C# FE

Aa cheekatilo kalisepoyi – Naa repatini marichepoyi
F E F C# A# A A# C# F E F C# A# A – F E F C# A# A A# C# F E F C# A# A

Maanaali nee dhyaanamu..u..uu Kaavaali ne Soonyamu..
D# ED#C#D# ED#C#D# C#C D# ED#C#D# ED#C#D#

Apudaagaali ee mooga gaanamu..
CCC C#CA# A# BA#G# G#F#G# F#F

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
F FF FF#FF D#D# F FF FF#FF

Chesinaanu prema ksheera saagara madanam..mm
F A#A# A#A# A#A# A#A#CAA#CD#C# CA#

Minginaanu halaahalam..mm
C C#C#C# C#A#B A#B G# F#

Prema entha madhuram – Priyuraalu antha katinam
F FF FF#FF D#D# F FF FF#FF

Prema Entha Madhuram Piano Notes – Video Tutorials

 

 

WhatsApp Click Here For Hard Copy Books or Soft Copies