HINDI - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAMIL - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TELUGU - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Click Here For Hard Copy Books At - Amazon Store
Click Here For Hard Copy Books At - Our Rushisbiz Store

Oka Pranam – Shivam – Piano Notes – Video Tutorials

Introduction Music


C CG FFD# C CG FFD# C CA# GFD# C CC A#G FD# C

Same line can also be played in classical way

C CG FGFD# C CG FGFD# C CA# GFD# C CC A#G FD# DC

Oka praanam oka thyagaam Telipindaa..aaa…aa.. tana gamyam
GG FG GG FG GG FF…G FD#C GG FG

Oka paasam tana nishtai Ragilinda…aaaa… rana tantram
GG FG GG FG GG FF…G FD#C GG FG

Hananamthone modalayyinda Havanamlo jwalanam
G GA# A#A# A# A#C CC C CD# D# D#D#G

Sebaasane nabham
GF GC GF

Raaraa rammani raaraa rammani Pilichinda raajyam
GA# A# A#A# A#C C CC CD#D# D#G

Varinchaga jayam saantham
GF GC GF A#C


Balitaanai ulitaanai malichenaa..aaaa…. Bhavitavyam
GG FG GG FG GG FF…G FD#C GG FG

Rudhiramlo runabhandham Prathi bottu…uuuu.. shaivam shivam
GG FG GG FG GG FF…G FD#C A#C A#C

Oka Pranam – Shivam – Piano Notes – Video Tutorials

Leave a Reply

WhatsApp Click Here For Hard Copy Books or Soft Copies